Behandling av akutte ryggsmerter

By 16. september 2020Ukategorisert

Behandling av akutte ryggsmerter

Svensk systematisk oversikt konkluderer med at treningsterapi ved akutte korsryggsmerter hos voksne ikke gir bedre effekt enn andre tiltak.

Effekten av trening ved korsryggsmerter i akutt fase hos er omdiskutert. Målet med denne systematiske gjennomgangen var å vurdere effekten av treningsterapi på smerte, funksjonshemning, tilbakefall og bivirkninger hos voksne pasienter, sammenlignet med andre tiltak.

De svenske forskerne søkte i internasjonale forskningsdatabaser og fant 134 aktuelle publikasjoner for fulltekstvisning. 24 av disse ble til slutt inkludert i oversikten. Den metodiske kvaliteten i artiklene svært variabel.

Treningsterapi ble kategorisert i generell treningsterapi, stabiliseringstrening og McKenzie-terapi. Det var ingen viktig bedring i smertelette eller funksjonsnivå når treningsterapi ble sammenlignet med narre-ultralyd. Heller ikke når man sammenlignet med vanlig behandling («usual care»), spinal manipulasjon, råd om å holde seg aktiv og undervisningshefte fant man at trening ga bedre effekt. Verken McKenzie-terapi eller stabiliseringsøvelse utgjorde viktig forskjell i effekter sammenlignet med andre typer treningsterapi.

Forskerne konkluderer med at treningsterapi utgjør liten eller ingen viktig forskjell i smerte eller funksjonshemning, sammenlignet med andre tiltak, hos voksne pasienter med akutte korsryggsmerter. En begrensning i denne systematiske gjennomgangen er at noen inkluderte anmeldelser var av lav kvalitet. Når man implementerer funn av denne systematiske gjennomgangen i klinisk praksis, bør pasientens preferanser og klinikerens ekspertise også vurderes, for å avgjøre om og når treningsterapi skal benyttes.

Karlson M et al.: Effects of exercise therapy in patients with acute low back pain: a systematic review of systematic reviews Syst Rev 9, 182 (2020). https://doi.org/10.1186/s13643-020-01412-8